CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 2019-05-28T09:54:12+00:00

Project Description

ALC1O Nghệ thuật tích hợp, 9, Lớp mở

Môn học này tích hợp 2 hoặc nhiều bộ môn nghệ thuật (nhảy, nhạc kịch, nghệ thuật đa phương tiện, âm nhạc và mỹ thuật). Học sinh sẽ được lựa chọn làm việc cá nhân hay làm theo nhóm để sáng tạo và trình bày các tác phẩm nghệ thuật của mình. Ngoài ra sẽ được học những kỹ năng vượt xa khỏi các lớp học truyền thống thông thường.

Đồng thời, môn học này tạo cơ hội để học sinh tìm ra phong cách riêng của mình và áp dụng nó để xây dựng nội dung cho đa dạng các bộ môn nghệ thuật. Hơn thế, sẽ được trải nghiệm quá trình học tập sáng tạo và chịu trách nhiệm hoàn thành các thử thách, bài tập của môn học này.

BBI1O Nhập môn quản trị kinh doanh, 9/10, Lớp mở

Môn học này sẽ giới thiệu thế giới kinh doanh cho các học sinh, để hiểu thêm về các chức năng của kinh doanh bao gồm: kế toán, marketing, kỹ thuật cung cấp thông tin và tương tác, quản trị nhân sự, tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội, cuối cùng là quản lý sản phẩm.

Học sinh sẽ được đào tạo căn bản cho các khóa học kinh doanh trong tương lại. Đồng thời, các kĩ năng kinh doanh và phát triển doanh nghiệp cũng được giới thiệu căn bản trong môn học này.

BTT1O Kỹ thuật cung cấp thông tin và tương tác trong kinh doanh, lớp 9 và lớp 10, Lớp mở

Môn học này giới thiệu tới học sinh các kỹ thuật cung cấp thông tin và kỹ năng tương tác trong môi trường kinh doanh.

Đồng thời, học sinh cũng được trang bị các kỹ năng cần thiết về công nghệ thông tin và truyền thông nhằm chuẩn bị hội nhập với xã hội công nghệ thông tin hiện nay. Học sinh sẽ được hướng dẫn phát triển khả năng dùng word, bảng tính, cơ sở dữ liệu, thiết kế, trình bày, và design website. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu đến học sinh kỹ năng tra cứu dữ liệu, kỹ năng tương tác, và tiếp cận với các vấn đề liên quan tới sự ảnh hưởng của kỹ thuật cung cấp thông tin và tương tác trong xã hội ngày nay.

CGC1D Địa lý Canada, 9, Học thuật

Môn học này chỉ ra mối tương quan giữa tự nhiên với hệ thống con người Canada và cách thức những hệ thống đó tương tác với phần còn lại của thế giới.

Học sinh sẽ được học những vấn đề về môi trường, kinh tế, địa lý xã hội; từ đó dẫn đến những chủ đề khác như lựa chọn vận tải, năng lượng, và sự phát triển của thành thị. Học sinh sẽ có cơ hội áp dụng tư duy về địa lý, bao gồm các kỹ thuật đo đạc không gian. Ngoài ra, học sinh cũng được tiếp cận với các vấn đề địa lý, hiểu thêm về địa lý Canada.

ENG1D Tiếng Anh, 9, Học thuật

Môn học này thiết kế để phát triển kỹ năng đọc, viết, giao tiếp và truyền thông bằng tiếng Anh. Sau này, tất cả các kỹ năng trên sẽ trở thành nền tảng vững chắc phát triển tiếng Anh của học sinh.

Ngoài ra, học sinh sẽ được phát triển khả năng phân tích tác phẩm văn học đương đại, nghiên cứu và đánh giá các tác phẩm mỹ thuật. Các kỹ năng viết, nói và truyền thông bằng tiếng Anh dưới nhiều dạng cũng được giới thiệu trong môn học này. Học sinh còn được học hững chiến thuật quan trọng, trọng yếu nhằm có được kỹ năng giao tiếp tốt. Môn học này nhằm chuẩn bị cho khóa học Tiếng Anh học thuật của học sinh lớp 10.

ENG1P Tiếng Anh, 9, Ứng dụng

Môn học này thiết kế để phát triển kỹ năng đọc, viết, giao tiếp và truyền thông bằng tiếng Anh. Sau này, tất cả các kỹ năng trên sẽ trở thành nền tảng vững chắc phát triển tiếng Anh của học sinh.

Học sinh sẽ học cách tạo ra lượng thông tin, văn học, và các văn bản đồ họa. Môn học này nhắm vào việc nhận định và sử dụng các chiến lược thích hợp, đồng thời, tận dụng quá trình học để phát triển kỹ năng đọc hiểu văn bản và giao tiếp của học sinh. Môn học này nhằm chuẩn bị cho khóa học Tiếng Anh học thuật của học sinh lớp 10.

FSF1D Tiếng Pháp nền tảng, 9, Học thuật

Môn học này tạo cơ hội cho học sinh tương tác và giao tiếp bằng tiếng Pháp, chủ yếu tập trung vào các chủ đề thường ngày. Với chương trình nền tảng tiếng Pháp, học sinh khi tham gia khóa học sẽ được phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời, học sinh sẽ được tiếp cận cộng đồng nói tiếng Pháp trên thế giới, và phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học ngôn ngữ sau này.

FSF1P Tiếng Pháp nền tảng, 9, Ứng dụng

Học sinh thi tham gia môn học này sẽ được thực hành khả năng nói và ứng xử bằng tiếng Pháp trong những trường hợp giao tiếp cho sẵn, nhằm tăng khả năng tập trung áp dụng tiếng Pháp và xử lý tình huống hàng ngày.

Học sinh sẽ được phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng cách tham gia các ví dụ thực tiễn. Đồng thời, học sinh sẽ được tiếp cận cộng đồng nói tiếng Pháp trên thế giới, và phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học ngôn ngữ sau này.

MPM1D Nguyên tắc trong Toán học, 9, Học thuật

Môn học này giúp học sinh củng cố nền tảng kiến thức,phát triển khả năng giải quyết vấn đề thông qua các nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật và học lý thuyết một cách hiệu quả.

Học sinh sẽ được tiếp cận với các phương trình tuyến tính, xác định các mối quan hệ tuyến tính. Đồng thời, học sinh cũng được tìm hiểu về mối quan hệ các cạnh giữa hình 3D và hình 2D. Từ đó, khả năng suy nghĩ sắc bén và lô gic của học sinh sẽ được hình thành và mài giũa nhằm phân tích những vấn đề toán học nhanh hơn, chính xác hơn.

MPM1H Lớp toán học vượt, 9, Ứng dụng lên Học thuật

Môn học này dành cho những học sinh hoàn thành xuất sắc khóa học ứng dụng Căn bản toán học lớp 9. Học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận với những kiến thức của môn học Nguyên tắc trong Toán học lớp 9.

Nếu hoàn thành môn học này, học sinh sẽ được chuyển lên học môn Nguyên tắc trong Toán học lớp 10 (MPM2D). Môn học này giúp học sinh tăng cường khả năng cảm nhận con số, mối quan hệ tuyến tính, phân tích hình học, đo lường thông qua nghiên cứu, sử dụng công nghệ hiệu quả, và tiếp cận lý thuyết toán học. Học sinh sẽ được dạy cách suy nghĩ logic, và suy nghĩ liên kết nhằm giải quyết các bước của vấn đề.

MFM1P Căn bản toán học, 9, Ứng dụng

Môn học này giúp học sinh phát triển về lý thuyết của tỷ lệ, căn bản đại số, đo lường hình học thông qua nghiên cứu, vận dụng công nghệ hiệu quả vào các hoạt động thực tiễn.

Thông qua các nghiên cứu thực tế, học sinh sẽ phát triển thêm kiến thức về những mối quan hệ tuyến tính. Đồng thời, học sinh cũng được tìm hiểu về mối quan hệ các cạnh giữa hình 3D và hình 2D. Từ đó, khả năng suy nghĩ sắc bén và logic của học sinh sẽ được hình thành và mài giũa nhằm phân tích những vấn đề toán học nhanh hơn, chính xác hơn.

PPL1O Giáo dục sức khỏe, 9, Lớp mở

Môn học này hướng dẫn học sinh hình thành tư tưởng và bắt đầu sống khoa học, khỏe khoắn hơn. Thông qua nhiều hoạt động thể chất, học sinh sẽ phát triển kiến thức và  kỹ năng điều chỉnh cơ thể, cũng như biết thêm các bài tập thể dục cá nhân. Học sinh sẽ được trang bị thêm vốn kiến thức về các nhân tố và kỹ năng nhằm phát triển sức khỏe, từ đó, học sinh sẽ học được tầm ảnh hưởng của sức khỏe lên đời sống của chính bản thân và thế giới xung quanh.

SNC1D Khoa học, 9, Học thuật

Học sinh sẽ được nâng cao kiến thức về sinh học, hóa học, khoa học không gian, và vật lý. Đồng thời, sẽ được dạy về mối tương quan giữa khoa học, công nghệ, xã hội và môi trường. Môn học này cũng giúp học sinh phát triển khả năng nghiên cứu khoa học.

Học sinh sẽ được tiếp cận với các lý thuyết khoa học và thực hành nghiên cứu hệ thống sinh học bền vững; cấu trúc nguyên tử và phân tử; tính chất của các nguyên tố và hợp chất; nghiên cứu về vũ trụ và các tính chất, hợp chất của nó; các nguyên tắc của dòng điện.

SNC1P Khoa học, 9, Ứng dụng

Học sinh sẽ được nâng cao kiến thức về sinh học, hóa học, khoa học không gian, và vật lý. Đồng thời, học sinh sẽ được dạy về mối tương quan giữa khoa học, công nghệ, xã hội và môi trường.

Môn học này cũng giúp học sinh phát triển khả năng nghiên cứu khoa học. Học sinh sẽ lên kế hoạch và tiến hành các nghiên cứu các vấn đề thực tiễn liên quan tới sự ảnh hưởng của con người lên hệ thống sinh học; cấu trúc và đặc tính của các nguyên tố và hợp chất; thám hiểm vũ trụ và các hợp chất của vũ trụ; biến tố của dòng điện.