CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 2019-05-28T16:02:28+00:00

Project Description

AMU3M Âm nhạc, 11, chuẩn bị cho đại học/cao đẳng

Môn học này trang bị cho học sinh vốn kiến thức về âm nhạc thông qua việc sáng tạo, phân tích, và trình diễn các bản nhạc từ các bản nhạc  truyền thống tới các bản nhạc thị trường hiện nay. Học sinh sẽ áp dụng khả năng sáng tạo trong quá trình biểu diễn, mở rộng các thể loại tiết mục, và phân tích các buổi trình diễn trực tiếp cũng như được thu lại.

Môn học này giúp học sinh hiểu được tầm ảnh hưởng của âm nhạc đến với xã hội, đến với từng cá nhân và đối với các đoàn thể. Đồng thời, học sinh cũng học được cách áp dụng âm nhạc vào đời sống và sự nghiệp.

BAF3M Nền tảng kế toán tài chính, 11, chuẩn bị cho đại học/cao đẳng

Môn học này giới thiệu học sinh các bước nền tảng và quá trình hoạt động của kế toán. Học sinh sẽ được hướng dẫn phát triển khả năng phân tích thị trường tài chính và kỹ năng ra quyết định nhanh, gọn, chính xác. Ngoài ra, kiến thức kế toán và thị trường doanh nghiệp, kỹ năng thao tác trên máy tính, kiến thức về các vấn đề tài chính cũng được dạy trong môn học này.

CHA3U Lịch sử nước Mỹ,11,chuẩn bị cho đại học

Môn học này giới thiệu các khía cạnh lịch sử trong sự phát triển xã hội, kinh tế và chính trị của đất nước Mỹ từ trước tới nay. Học sinh sẽ được học thêm về các đóng góp của các cá nhân, hội đoàn tới sự phát triển của nước Mỹ. Đồng thời, những vấn đề lịch sử chủ chốt, sự kiện lịch sử ảnh hưởng tới nước Mỹ cũng được giới thiệu trong môn học này. Học sinh sẽ được hướng dẫn áp dụng các suy nghĩ lịch sử, bao gồm giải thích và phân tích các dẫn chứng trong quá trình nghiên cứu các yếu tố đã giúp hình thành, định hình nên nước Mỹ ngày nay.

CHW3M Lịch sử thế giới tới hết thế kỷ 15,11, chuẩn bị cho đại học

Lịch sử thế giới của các dân tộc từ những ngày đầu hình thành tới 1500 sau công nguyên sẽ được tái hiện rõ ràng trong môn học này. Học sinh sẽ được tiếp cận những ngày đầu hình thành, đỉnh cao và sự lụi tàn của các chế độ xã hội từ thời cổ đại tới cận hiện đại. Đồng thời, học sinh cũng được học thêm về đời sống văn hóa và giá trị chính trị của các chế độ trên.

Học sinh sẽ được hướng dẫn áp dụng các suy nghĩ lịch sử, bao gồm giải thích và phân tích các dẫn chứng trong quá trình tìm hiểu cấu trúc chính trị, xã hội và kinh tế. Học sinh cũng được tiếp cận với các sự kiện lịch sử ảnh hưởng tới các kỉ nguyên lịch sử khác nhau.

EMS3O Truyền thông, 11, Lớp mở

Môn học này nhấn mạnh vào kiến thức và các kỹ năng để học sinh hiểu thêm về tầm ảnh hưởng của sự tương tác truyền thông trong những năm đầu thập kỷ 20 và cách sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông. Thông qua quá trình nghiên cứu các hình thức và thông diệp của các sản phẩm truyền thông và cách khán giả phản ứng với nó, và thông qua việc tự tạo ra một sản phẩm truyền thông; học sinh sẽ hình thành những suy nghĩ sắc bén và phát triển các kỹ năng đánh giá, trình bày, nghe, nói, đọc, viết.

ENG3C Tiếng Anh, 11, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén. Học sinh sẽ nghiên cứu các nội dung, hình thức của các văn bản nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật của Canada, cũng như là của các nước trên thế giới; từ đó, tạo ra các văn bản truyền thông, ghi âm, viết cho việc học và cho thực hành. Học sinh sẽ được đào tạo để nói, và diễn đạt ý bằng tiếng Anh một cách chi tiết, rõ ràng.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các môn học lớp 12.

ENG3U Tiếng Anh, 11, chuẩn bị cho đại học

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén. Học sinh sẽ phân tích các tác phẩm văn học đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và từ các thời kỳ khác nhau. Đồng thời, học sinh cũng được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật để từ đó, làm nền tảng kiến thức viết các văn bản truyền thông dưới nhiều dạng. Điểm nhấn của môn học này nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ chi tiết, rõ ràng cùng với việc kết hợp các máy móc thiết kế hợp lý, hiệu quả.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các môn học lớp 12 hoặc cho các môn học nền tảng cho cao đẳng.

GWL3O Định hướng tương lai, 11, Lớp mở

Khóa học này chuẩn bị cho  tương lai học sinh thông qua việc cho phép học sinh nghiên cứu các lựa chọn hậu đại học dựa trên tính cách, kỹ năng và sở thích của bản thân.

Học sinh sẽ được cọ sát với thực tế và có được cơ hội nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiệp, thành công sau này trong khi tự đánh giá lại năng lực chuyên môn của cá nhân. Học sinh sẽ phát triển hồ sơ của bản thân dựa trên đích đến, để từ đó tạo ra một kế hoạch cụ thể, chi tiết cho dự định tương lai.

HZB3M Triết học: Những vấn đề lớn, 11, chuẩn bị cho đại học/ cao đẳng

Môn học này khuyến khích học sinh tìm tòi những câu hỏi như : Như thế nào là một cuộc sống ý nghĩa? Điều gì là đúng trong các lỗi sai ? Điều gì cấu tạo nên kiến thức? Xã hội là gì ? Học sinh sẽ hình thành kỹ năng suy luận sắc bén và tự đặt ra những câu hỏi triết học trong lúc phân tích những câu trả lời của các nhà triết học và tự tìm ra câu trả lời của bản thân. Ngoài ra, học sinh sẽ biết thêm được mối liên hệ giữa triết học và cuộc sống thường ngày. Kỹ năng tra cứu tài liệu và giải quyết vấn đề của học sinh cũng được rèn giũa qua môn học này.

ICS3U Căn bản công nghệ máy tính, 11, chuẩn bị cho Đại học

Học sinh trong quá trình tham gia môn học này sẽ có cơ hội thiết kế chương trình độc lập hoặc theo nhóm, sử dụng công cụ thiết kế chương trình theo tiêu chuẩn công nghiệp và các mô hình phần mềm phát triển. Đồng thời, học sinh còn viết và sử dụng các chương trình cần thiết trên máy tính. Học sinh sẽ sáng tạo các giải pháp cho các vấn đề nhằm áp dụng vốn kiến thức công nghệ máy tính của mình.

Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường công nghệ, các khảo sát về công nghệ thông tin, và xu hướng phát triển công nghệ máy tính của thế giới cũng được đề cập trong môn học này.

MBF3C Nền tảng cho toán học cao đẳng, 11, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức toán học và sử dụng nó trong đời sống thực tiễn. Học sinh sẽ phát triển kiến thức về các mối quan hệ hàm bậc hai; nghiên cứu các vấn đề về số mũ; giải quyết các vấn đề tài chính dựa vào các đồ thị; đồng thời, phát triển khả năng cá nhân bằng việc phân tích, đo lường các dữ liệu biến số; tiếp cận xác suất thống kê; giải quyết các bài tập hình học. Nền tảng toán học và các kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ được hình thành khi học sinh tham gia môn học này.

MCF3M Hàm số và ứng dụng, 11, chuẩn bị cho đại học/ cao đẳng

Môn học này giới thiệu các nét cơ bản của hàm số và mở rộng vốn kiến thức của học sinh về mối quan hệ trong hàm bậc hai.

Học sinh sẽ được dạy cách áp dụng các phương trình bậc hai, hình tam giác, và các số mũ trong những tình huống thực tế. Học sinh sẽ trình bày hàm số dưới dạng hình học, số lượng và trên phương diện đại số. Tư duy toán học và cách liên kết các suy nghĩ sẽ được hình thành trong học sinh khi tham gia môn học này.

MCR3U Hàm số, 11, chuẩn bị cho đại học

Học sinh sẽ được tiếp cận với kiến thức hàm số và mở rộng, phát triển kinh nghiệm với các mối quan hệ trong hàm bậc hai và các biểu đồ tuyến tính. Môn học này giới thiệu hàm liên tục và hàm không liên tục, bao gồm hàm mũ và hàm lượng giác. Đồng thời, học sinh còn được trình bày hàm số dưới dạng đại số, hình học và số lượng; áp dụng các hàm số; tiếp cận với nhiều dạng hàm số; và phát triển các chức năng hàm tương đương trong đại số. Tư duy toán học và cách liên kết các suy nghĩ sẽ được hình thành trong học sinh khi tham gia môn học này.

PPZ3C Sức khỏe đời sống,11, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này hướng dẫn học sinh nghiên cứu, thử  nghiệm tầm ảnh hưởng của các yếu tố lên quá trình hình thành sức khỏe cá nhân; cũng như là ảnh hưởng lên sức khỏe cộng đồng. Học sinh được tiếp cận với các nội dung, lợi ích của việc có sức khỏe tốt. Đồng thời, học sinh cũng hiểu được tầm ảnh hưởng của một sức khỏe tốt lên mặt thể chất, tinh thần, cũng như lên mặt xã hội.

Các phương pháp ăn uống khoa học, các bài tập thể chất, và việc hình thành,phát triển suy nghĩ tích cực cũng được bao quát trong môn học này. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng kế hoạch rèn luyện thể chất cho cá nhân và cho người khác. Môn học này nhằm chuẩn bị cho học sinh vào bậc cao đẳng ở các ngành khoa học, sức khỏe.

SBI3U Sinh học, 11, chuẩn bị cho đại học

Môn học này phổ quát cho học sinh biết về quá trình vận động trong bộ máy sinh học. Học sinh sẽ học các kiến thức trên lớp và tiến hành nghiên cứu ở các lĩnh vực: tiến hóa, quá trình cấu tạo gen, cấu tạo và chức năng của  động vật, quá trình vận động và chức năng của thực vật.

Môn học này  tập trung vào các kiến thức chuyên môn, và giúp học sinh hình thành một số kỹ năng nghiên cứu.

SCH3U Hóa học, 11, chuẩn bị cho đại học

Học sinh được hướng dẫn để đào sâu vào các kiến thức hóa học thông qua quá trình nghiên cứu số lượng chất hóa học và các mối liên kết giữa chúng, các phản ứng hóa học và các mối quan hệ số lượng của các phản ứng này; độ hòa tan của các chất; các chất hóa học trong bầu khí quyển và các phản ứng của khí gas. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng phân tích và đào sâu vấn đề cả về chất lượng lẫn số lượng, cũng như là sự ảnh hưởng của một số phản ứng hóa học lên môi trường- xã hội.

SPH3U Vật lý, 11, chuẩn bị cho đại học

Môn học này cung cấp cho học sinh các kiến thức nền tảng của vật lý. Học sinh sẽ tiếp cận kiến thức về chuyển động học, các lực khác nhau,sự chuyển đổi năng lượng,tính chất của làn sóng âm thanh,điện và từ tính. Các kỹ năng nghiên cứu, xử lý vấn đề sẽ được phát triển trong quá trình học tập. Ngoài ra, học sinh cũng nghiên cứu về mối liên hệ giữa vật lý và công nghệ và ảnh hưởng của các thiết bị vật lý công nghệ cao lên môi trường-xã hội.