CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 2019-05-28T16:02:51+00:00

Project Description

ADA4M Kịch nghệ, 12, chuẩn bị cho đại học/cao đẳng

Thông qua môn học này, học sinh được tiếp cận với các vở kịch nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa và từ nhiều thời kỳ khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu các lý thuyết khác nhau về việc đạo diễn và diễn xuất, học sinh sẽ được trải nghiệm thực tế bằng việc trình diễn các đoạn kịch nghệ. Từ đó, học sinh sẽ được tiếp cận các nét đặc biệt của nghệ thuật kịch của nhiều nền văn hóa khác nhau, và được giảng dạy tại sao các kỹ thuật diễn kịch lại có liên quan tới kỹ năng cá nhân, sự công nhận của xã hội đối với bộ môn nghệ thuật này.

AMU4M Âm nhạc, 12, chuẩn bị cho đại học/ cao đẳng

Môn học này trang bị cho học sinh vốn kiến thức về âm nhạc thông qua việc sáng tạo, phân tích, và trình diễn các bản nhạc từ các bản nhạc  truyền thống tới các bản nhạc thị trường hiện nay. Học sinh sẽ áp dụng khả năng sáng tạo trong quá trình biểu diễn, mở rộng các thể loại tiết mục, và phân tích các buổi trình diễn trực tiếp cũng như được thu lại.

Môn học này giúp học sinh hiểu được tầm ảnh hưởng của âm nhạc đến với xã hội, đến với từng cá nhân và đối với các đoàn thể. Đồng thời, học sinh cũng học được cách áp dụng âm nhạc vào đời sống và sự nghiệp.

BBB4M Nền tảng kinh doanh quốc tế,12,chuẩn bị cho đại học/ cao đẳng

Môn học này cung cấp cái nhìn tổng quan về kinh doanh và thương mại quốc tế trong thời đại kinh tế toàn cầu hiện nay; và về các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công trong thị trường quốc tế. Học sinh sẽ được giảng dạy về các kỹ thuật và chiến lược áp dụng trong thị trường, phân phối và quản lý kinh doanh quốc tế. Môn học này nhằm chuẩn bị cho học sinh trong các ngành kinh doanh, bao gồm kinh doanh, marketing và quản lý kinh doanh quốc tế.

CGW4U Các vấn đề mang tính quốc tế: Phân tích địa lý,12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này chủ yếu chỉ ra những thử thách hiện nay con người đang phải đối mặt nếu muốn tạo ra một thế giới công bằng bằng cách phân tích các vấn đề thời sự. Học sinh sẽ tiếp cận các chủ đề đi từ văn hóa, kinh tế, quan hệ địa-chính trị, phân biệt chủng tộc tới việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Các kĩ thuật địa chất và các kỹ năng đào sâu, phân tích vấn đề địa chất để đối mặt với các vấn đề mang tính chất toàn cầu cũng được đề cập trong môn học này.

CHI4U Canada:Lịch sử, bản sắc và văn hóa, 12, chuẩn bị cho đại học

Bằng việc đi sâu vào nghiên cứu sự phát triển của bản sắc và văn hóa Canada cũng như là bản sắc và văn hóa của các dân tộc Canada, môn học này tập trung chủ yếu vào các kiến thức lịch sử Canada cùng với bản sắc, văn hóa của nó. Học sinh sẽ tiếp cận các bước tiến và sự kiện lịch sử, trong nước và ngoài nước, từ trước tới nay; và đào sâu nghiên cứu các cộng đồng người Canada cũng như tầm ảnh hưởng của họ về các di sản,bản sắc đất nước Canada. Học sinh sẽ nghiên cứu các sự phát triển văn hóa, bản sắc của Canda và lý do, cách thức của các sự phát triển đó.

Học sinh sẽ phát triển kỹ năng phân tích, và kỹ năng áp dụng các nội dung, sự kiện lịch sử vào thực tiễn trong quá trình học hỏi về các sự kiện, lực lượng hình thành nên đất nước Canada.

CHY4U Lịch sử thế giới từ thế kỷ thứ 15, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này khái quát các sự kiện và các bước phát triển của lịch sử thế giới kể từ năm 1450. Học sinh sẽ được tiếp cận các thay đổi về xã hội, kinh tế-chính trị, các nguồn cơn của những vấn đề hiện nay, và vai trò của các cuộc tranh cãi, hợp tác của các mối liên kết toàn cầu.

Đồng thời, học sinh sẽ phát triển kỹ năng phân tích, và kỹ năng áp dụng các nội dung, sự kiện lịch sử vào thực tiễn trong quá trình học hỏi các vấn đề chủ chốt, sự phát triển và thụt lùi của xã hội trong dòng lịch sử.

CIA4U Phân tích tình hình tài chính thế giới, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này chỉ ra các vấn đề kinh tế hiện nay của Canada và toàn thế giới. Đồng thời, các bước phát triển, chính sách, và thực tiễn nền kinh tế từ nhiều góc nhìn cũng được giảng dạy trong môn học này.

Học sinh sẽ tham gia nghiên cứu các chính sách của cá nhân và tổ chức lớn, như tổ chức chính phủ, nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu như sự toàn cầu hóa, hợp đồng thương mại, sự bất bình đẳng kinh tế, mức chi tiêu của thế giới. Môn học này giúp học sinh áp dụng các kiến thức kinh tế cũng như các mô hình kinh tế  để nghiên cứu, phát triển ý kiến cá nhân về sự tăng trưởng, cân bằng kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu như hiện nay.

CPW4U Chính trị Canada và thế giới, 12, chuẩn bị cho đại học

Đến với môn học này, học sinh sẽ được tiếp cận chính trị Canada và thế giới dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Học sinh sẽ thấy thêm các quyết định và cách thức tạo ra quyết định đó của các cá nhân, tổ chức chính phủ, các tổ chức liên kết xuyên quốc gia, và các tổ chức phi chính phủ. Các kiến thức về chính trị sẽ được áp dụng trong môn học này nhằm đào sâu nghiên cứu các sự kiện, bước phát triển của chính trị Canada và tầm quan trọng của chính trị thế giới.

ENG4C Tiếng Anh, 12, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén.

Học sinh sẽ nghiên cứu các nội dung, hình thức của các văn bản nghệ thuật và các tác phẩm nghệ thuật của Canada, cũng như là của các nước trên thế giới; từ đó, tạo ra các văn bản truyền thông, ghi âm, viết cho việc học và cho thực hành. Học sinh sẽ được đào tạo để nói, và diễn đạt ý bằng tiếng Anh một cách chi tiết, rõ ràng. Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh vào bậc cao đẳng.

ENG4U Tiếng Anh, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này chủ yếu tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học và đời sống hàng ngày như kỹ năng đọc-viết, giao tiếp, hình thành các suy nghĩ sáng tạo, sắc bén. Học sinh sẽ phân tích các tác phẩm văn học đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và từ các thời kỳ khác nhau. Đồng thời, học sinh cũng được tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật để từ đó, làm nền tảng kiến thức viết các văn bản truyền thông dưới nhiều dạng. Điểm nhấn của môn học này nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ chi tiết, rõ ràng cùng với việc kết hợp các máy móc thiết kế hợp lý, hiệu quả. Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh vào bậc đại học, cao đẳng.

ETS4U Nghiên cứu văn học, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này dành cho những học sinh có hứng thú với văn học và đặc biệt là phê bình, nhận xét văn học. Môn học sẽ chú ý tới chủ đề, chủng loại, thời gian ra đời và nguồn gốc. Vận dụng vốn kiến thức và dựa trên quan điểm cá nhân, học sinh sẽ nhận xét, phê bình tác phẩm văn học. Học sinh cũng được hướng dẫn phát triển các suy luận sắc bén, viết các văn bản phân tích.

EWC4U Kỹ năng viết tay, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học giới thiệu các kiến thức, kỹ năng viết tay. Học sinh sẽ học các cách thức viết tay hiệu quả; sử dụng các workshop để cho ra mắt các sản phẩm; xác định và sử dụng các kỹ năng cần thiết cho một số mẫu viết tay; và xác định phương thức hiệu quả nhất để nâng tầm khả năng viết. Học sinh cũng hoàn thành các dự án sáng tạo, phân tích trên giấy và nghiên cứu các cơ hội xuất bản, sự nghiệp viết lách.

EWC4U Tiếng Pháp căn bản, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này cung cấp môi trường cho học sinh nói và giao tiếp bằng tiếng Pháp. Học sinh sẽ phát triển 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của mình; áp dụng các kỹ năng học ngôn ngữ vào nhiều phương diện trong đời sống; phát triển khả năng suy nghĩ và óc suy luận sắc bén thông qua việc tương tác với các bài kiểm tra miệng, kiểm tra viết.

Đồng thời, môn học cũng làm giàu tri thức của học sinh, cho họ khả năng tiếp cận với cộng đồng Pháp ngữ, và phát triển các kỹ năng cần thiết để học ngôn ngữ.

HFA4U Dinh dưỡng và sức khỏe, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này giới thiệu mối liên hệ giữa thực phẩm, cân bằng năng lượng và giá trị dinh dưỡng; số lượng dinh dưỡng khác nhau mỗi người cần trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời; vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng chống bệnh tật.

Học sinh sẽ định lượng các xu hướng dinh dưỡng và quyết định việc lựa chọn thực phẩm lại có liên hệ với trách nhiệm môi trường. Học sinh sẽ học về việc ăn uống khoa học, mở rộng vốn kiến thức về kỹ năng chuẩn bị thực đơn và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học xã hội bằng việc nghiên cứu các vấn đề liên quan tới dinh dưỡng và thực phẩm.

HHS4C Kiểu mẫu gia đình tại Canada, 12, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này giúp học sinh phát triển vốn kiến thức khoa học xã hội để sau này áp dụng vào việc phát triển bản thân, phát triển các mối quan hệ thân thuộc, gia đình, đặc biệt là mối quan hệ giữa cha me và con cái.

Học sinh sẽ nghiên cứu các vấn đề ảnh hưởng tới các mối quan hệ giữa cá nhân với gia đình trong xã hội Canada hiện đại và cũng như là ở các nền văn hóa khác nhau, thời kỳ khác nhau. Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện các cuộc khảo sát cá nhân, cặp đôi, gia đình về mối quan hệ xã hội trong cộng đồng người Canada.

HHS4U Kiểu mẫu gia đình tại Canada,12,chuẩn bị cho đại học

Môn học này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với thuyết xã hội học, tâm thần học và nhân học; các cuộc khảo sát nhằm hiểu hơn về sự phát triển của cá nhân, cặp đôi,gia đình và các quan hệ cha mẹ với con cái. Học sinh sẽ tập trung vào các vấn đề, thách thức đối với cá nhân, gia đình trong xã hội Canada. Đồng thời, học sinh sẽ được hướng dẫn phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện cuộc khảo sát về cá nhân, cặp đôi, gia đình và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái.

HSB4U Thử thách và những thay đổi của xã hội,12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này chủ yếu nhắm tới việc sử dụng các thuyết khoa học xã hội, bối cảnh xã hội và phương pháp luận để nghiên cứu và giải thích các thay đổi về tri thức, thái độ, niềm tin, hành động và các ảnh hưởng của nó lên xã hội. Học sinh sẽ suy nghĩ và phân tích lý do và cách thức thay đổi thông qua các thời kỳ của các tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa, xã hội. Học sinh sẽ tiếp cận và áp dụng các thuyết xã hội học nhằm giải thích và giải quyết các thử thách như thay đổi công nghệ, sự bất bình đẳng trên thế giới. Học sinh sẽ được hướng dẫn cách ứng dụng các phương pháp khảo sát khoa học xã hội vào việc nghiên cứu sự thay đổi trong xã hội.

HZT4U Triết học: câu hỏi và lý thuyết, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với các lý thuyết triết học và các kỹ năng phân tích triết học. Đồng thời, học sinh cũng được phát triển và áp dụng vốn tri thức và kỹ năng cá nhân vào các lĩnh vực của triết học (bao gồm: siêu hình học, đạo đức học, tri thức luận, triết học khoa học, triết học chính trị-xã hội, thẩm mỹ học). Thông qua các quá trình tiếp cận, phân tích các tranh cãi các câu hỏi và lý thuyết của triết học; óc suy luận và kỹ năng phân tích của học sinh sẽ được tăng cao.

ICS4U Khoa học máy tính,12, chuẩn bị cho đại học

Thông qua môn học này, vốn tri thức và kỹ năng thao tác máy tính của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh sẽ sử dụng các nguyên tác thao tác mô đun để tạo ra những chương trình tài liệu phức tạp và hoàn chỉnh, phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp. Học sinh có cơ hội lên kế hoạch, quản lý các dự án phát triển phần mềm lớn. Các thuật toán sẽ được áp dụng trong môn học này nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

IDC4U Nghiên cứu học thuật, khoa học dữ liệu, 12, chuẩn bị ho đại học

Môn học này giúp học sinh đặt nền tảng và phát triển vốn tri thức của nhiều môn học khác nhau, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề, ra quyết định. Học sinh sẽ áp dụng các nguyên tắc và quá trình khảo sát để  sử dụng hiệu quả từ lĩnh vực in ấn,điện tử tới việc sử dụng nguồn tài nguyên của truyền thông đại chúng để phân tích các sự đổi mới trong lịch sử và các cuộc nghiên cứu tiêu chuẩn, đồng thời, để đào sâu các tình huống thực tế và các cơ hội việc làm học thuật.

MAP4C Nền tảng toán cao đẳng, 12, chuẩn bị cho cao đẳng

Học sinh sẽ được tiếp cận, mở rộng vốn hiểu biết của họ về việc áp dụng toán học vào trong thực tiễn. Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê, học sinh sẽ phân tích dữ liệu;giải quyết vấn đề vận dụng các hình khối và hình tam giác ; giải quyết các vấn đề tài chính về các khoản chi phí hàng năm, ngân sách và thuê hoặc mua một căn nhà; tính toán các phương trình. Học sinh sẽ phát triển khả năng suy luận lô gic và khả năng liên kết suy nghĩ khi giải quyết từng giai đoạn của vấn đề.

MCT4C Toán học cao đẳng ngành công nghệ, 12, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này giúp học sinh mở rộng vốn tri thức về hàm số. Học sinh sẽ nghiên cứu và áp dụng hàm đa thức, hàm số mũ, hàm lượng giác; tiếp tục trình bày các hàm đại số,hình học, số lượng; tính toán các phương trình; và giải quyết, áp dụng đại số,véc tơ, hình khối, hình tam giác. Học sinh sẽ phát triển khả năng suy luận lô gic và khả năng liên kết suy nghĩ khi giải quyết từng giai đoạn của vấn đề.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh dự tính vào ngành công nghệ của các trường cao đẳng.

MCV4U Phương pháp tính toán và véc tơ, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm làm việc trước đó của học sinh với hàm số. Học sinh sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới hình khối và đại số, đại diện cho véc tơ và đại diện cho đường thẳng,mặt phẳng trong không gian 3 chiều; phát triển vốn tri thức về biến số của đa thức, đồ thị hình sin, số mũ, phân thức đại số, hàm căn; đồng thời, học sinh cũng được học cách ứng dụng các kiến thức và kỹ năng của mình vào thực tiễn.

Môn học này dành cho các học sinh có định hướng vào các ngành như nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế học, và một số lĩnh vực kinh tế.

MDM4U Toán học cho quản trị dữ liệu, 12, chuẩn bị cho đại học

Thông qua môn học này, vốn kiến thức về toán học cho quản trị dữ liệu của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh sẽ học được cách áp dụng các phương thức quản lý, phân tích lượng dữ liệu khổng lồ; áp dụng các phương cách tính toán, thống kê, phần trăm.

Môn học này nhắm tới các bạn học sinh có hướng học đại học ở các ngành kinh tế, khoa học xã hội, hay nhân văn.

MHF4U Hàm số nâng cao, 12, chuẩn bị cho đại học

Trong môn học này, học sinh sẽ tìm hiểu tính chất của đa thức, hữu tỷ, hàm logarit, hàm số trong tam giác; phát triển các kỹ thuật kết hợp hàm số; phát triển vốn kiến thức về tốc độ biến đổi; và mở rộng kỹ năng áp dụng hàm số vào thực tiễn. Học sinh cũng được tự cải thiện cách suy nghĩ logic trong quá trình học.

Môn học này nhằm chuẩn bị cho các học sinh cần hoàn thành các môn học cần thiết để vào đại học, hoặc cũng cho các học sinh có nhu cầu phát triển vốn tri thức toán học của mình.

OLC4O Khả năng ngôn ngữ theo tiêu chuẩn bang Ontario, 12, Lớp mở

Môn học này giúp các học sinh đánh giá và trình bày khả năng kết hợp đọc- viết đã được kiểm tra trong kỳ thi OSSLT. Học sinh hoàn thành khóa học sẽ đáp ứng đủ tiêu chuẩn năng lực ngôn ngữ của bang Ontario để tốt nghiệp.

PSK4U Giới thiệu về phương pháp Kinesiology, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này tập trung vào việc nghiên cứu sự chuyển động của con người và về các bộ máy, tác động, nguyên tắc liên quan tới sự phát triển của con người. Học sinh sẽ được dạy về sự ảnh hưởng của các hoạt động thể chất lên sức khỏe và ngoại hình, quá trình phát triển của các hoạt động thể chất và thể thao, và các yếu tố thần kinh, thể chất, xã hội lên một cá nhân trong việc tham gia các hoạt động thể chất.

Môn học này nhắm tới các học sinh dự định tham gia các ngành giáo dục thể chất, khoa học sức khỏe, nghiên cứu sức khỏe, huấn luyện viên ở các trường đại học.

SBI4U Sinh học, 12, chuẩn bị cho đại học

Đối với môn học này, học sinh sẽ được nghiên cứu sâu hơn về nội dung và quá trình của các bộ máy sinh học. Học sinh sẽ được nghiên cứu và thực hiện các cuộc phân tích trong lĩnh vực hóa-sinh, quá trình trao đổi chất, nguồn gốc phân tử, cân bằng nội môn, sự biến động quần thể.

Môn học này sẽ đi sâu vào chi tiết lý thuyết và các kỹ năng cần sự nghiệp nghiên cứu sinh học sau này của học sinh.

SCH4U Hóa học, 12, chuẩn bị cho đại học

Môn học này giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức hóa học bằng các nghiên cứu chất hữu cơ, quá trình trao đổi năng lượng, phản ứng hóa học, bộ máy hóa học, điện – hóa học, cấu trúc nguyên tử và phân tử. Học sinh sẽ phát triển khả năng giải quyết vấn đề và thao tác trong phòng thí nghiệm khi nghiên cứu các quy trình hòa học,đồng thời, học sinh cũng được củng cố kỹ năng liên kết thông tin khoa học.

 SNC4M Khoa học, 12, chuẩn bị cho đại học

Thông qua môn học này, học sinh sẽ phát triển vốn tri thức khoa học và các kiến thức về các vấn đề môi trường hiện nay trong lĩnh vực sức khỏe. Học sinh sẽ được tiếp cận các kỹ thuật y tế, kiến thức về các mầm bệnh và dịch bệnh, kỹ thuật sinh học.

Môn học sẽ chú trọng vào phương diện lý thuyết nhằm bổ sung kiến thức và các kỹ năng nghiên cứu khoa học của học sinh.

SPH4C Vật lý, 12, chuẩn bị cho cao đẳng

Môn học này giúp học sinh phát triển vốn kiến thức cơ bản về vật lý. Nội dung bao gồm sự vận động, máy móc ,điện,điện từ trường, chuyển đổi năng lượng, thủy lực và hệ thống khí nén; và sự kết hợp các công cụ máy móc. Thông qua quá trình tìm hiểu quy luật của vật lý và làm bài tập, kỹ năng phát triển phân tích khoa học của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh cũng cân nhắc các ảnh hưởng của công cụ vật lý-khoa học lên xã hội và môi trường.

SPH4U Vật lý, 12, chuẩn bị cho đại học

Học sinh sẽ phát triển vốn tri thức của cá nhân về nội dung lý thuyết vật lý. Môn học này giúp học sinh tiếp tục khám phá về sự chuyển đổi năng lượng và các năng lượng ảnh hưởng tới sự vận động. Đồng thời, học sinh cũng được tiếp cận lĩnh vực điện, từ trường, nam châm và điện từ trường. Các nghiên cứu về làn sóng ánh sáng, bộ máy cơ học lượng tử, và thuyết tương đối cũng được đề cập trong môn học này.

Thông qua quá trình tìm hiểu quy luật của vật lý và làm bài tập, kỹ năng phát triển phân tích khoa học của học sinh sẽ được phát triển. Học sinh cũng cân nhắc các ảnh hưởng của công cụ vật lý-khoa học lên xã hội và môi trường.