Chương trình học 2019-08-27T16:12:46+00:00

Chương trình CHƯƠNG TRÌNH LẤY BẰNG PHỔ THÔNG CANADA TẠI VIỆT NAM được thiết kế cho học sinh từ lớp 9-12 với cách thức tương tự như hệ thống giáo dục của bang Ontario. Nghĩa là học sinh sẽ có 30 tín chỉ tương đương với 30 môn trải dài từ lớp 9-12. Trong 30 môn trên, học sinh có 18 môn bắt buộc và 12 môn tự chọn. Những môn bắt buộc bao gồm: (12 môn) Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Địa Lý Canada, Lịch Sử Canada, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Tiếng Pháp, Hướng nghiệp, Giáo dục công dân + (3 môn) tích lũy trong 3 nhóm

12 môn tự chọn sẽ được tổng hợp dưới dạng danh sách và cho học sinh chọn dựa trên danh sách đó. Học sinh phân vân hoặc chưa biết phải chọn môn nào có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ học sinh trực tiếp trên hệ thống học tập hoặc liên hệ với TSSAC-IBM. Mô hình học tập bên trên có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của học sinh (ví dụ, học sinh có thể đăng kí 1-2 môn trong thời gian hè để học rút ngắn thời gian).

Để biết chính xác những môn mà mỗi năm học sinh cần học vui lòng tham khảo dưới đây: