Chương trình học 2019-05-28T16:20:57+00:00

Chương trình học VHS của chúng tôi cho phép học sinh đăng ký bất kỳ lúc nào và hoàn thành khóa học dựa trên tiến độ của riêng mình (với thời gian giới hạn cho một môn học là 18 tháng). Học sinh toàn quyền quyết định khi nào làm bài kiểm tra, trả lời câu hỏi, nộp báo cáo, thời gian kiểm tra kết thúc môn học. Chương trình học của chúng tôi hoàn toàn là trực tuyến, nên học sinh sẽ không cần sử dụng sách giáo khoa*. Mỗi môn học đều do một giáo viên giàu kinh nghiệm đảm nhận. Bên cạnh đó, học sinh có quyền truy cập hệ thống gia sư trực tuyến 24/7.

*Lưu ý: ở một số môn học, học sinh sẽ cần phải mua hoặc mượn các tài liệu liên quan.

! Lưu ý: các môn học dưới đây thuộc về chương trình chính thức của THPT Virtual. TSSAC sẽ điều chỉnh một số môn nhằm phù hợp hơn với văn hóa học tập của Việt Nam.

  • Chú thích:

– Academic (học thuật): lớp lý thuyết nhằm tạo ra, củng cố nền tảng cho học sinh trong một môn học, một chuyên ngành.

– Open (lớp mở): lớp học không giới hạn học sinh tham gia.

– Applied (ứng dụng): lớp học chuyên hướng dẫn học sinh áp dụng các lý thuyết đã được học trong lớp học thuật vào thực tiễn.