TƯƠNG LAI CỦA BẠN ĐỀU NHỜ VÀO 4 MẨU GIẤY NÀY

1. Bản báo cáo kết quả học tập: mỗi học sinh đều nhận được bản báo cáo học tập giữa và cuối quá trình tham gia 1 môn học.

tai-lieu-1

– Bản báo cáo kết quả học tập vào giữa và cuối môn học sẽ được gửi về trường học sinh đó đang theo học, ghi nhận vào học bạ học sinh Ontario, đồng thời, học sinh cũng nhận được một bản báo cáo thông qua email.

– Học sinh đủ tiêu chuẩn hoàn thành tín chỉ khi tổng số điểm cuối cùng bằng hoặc trên 50%. Tổng số điểm cuối cùng được quyết định dựa trên quá trình học tập và bài kiểm tra kết thúc môn học của học sinh. Bài tập và đánh giá quá trình học sẽ chiếm 70%. Còn lại 30% sẽ được tính trên bài kiểm tra kết thúc môn học.

– Bản báo cáo kết quả học tập cũng chỉ ra các kỹ năng học tập mà học sinh đã thể hiện trong quá trình học. Các kỹ năng đó sẽ được sắp xếp theo 6 tiêu chí sau đây: Trách nhiệm, Khả năng sắp xếp công việc, Kỹ năng làm việc độc lập, Khả năng tương tác làm việc nhóm, Khả năng lãnh đạo, Khả năng kiểm soát bản thân.

2.Học bạ học sinh Ontario (OST):

– Học bạ này chứa:

. Bằng OSSD

. Những môn học chưa đạt lớp 11, 12

. Các môn học mà học sinh gián đoạn vào lớp 11,12

. Những môn học đăng ký lại vào lớp 11,12

. Các môn học tương đương mà học sinh đã hoàn thành ở trường đang theo học

. Chứng nhận hoàn thành 40 tiếng phục vụ cộng đồng

. Chứng chỉ hoàn thành kì kiểm tra năng lực ngôn ngữ Ontario

. Bất kỳ bằng chứng nhận nào của các khóa học của VHS

– Học bạ này sẽ được lưu trữ trong thông tin học sinh Ontario (OSR) trong vòng 55 năm sau khi học sinh tốt nghiệp VHS.

tai-lieu-2

tai-lieu-3

3.Bằng THPT Ontario (OSSD):

– Học sinh cần hoàn thành tổng cộng 30 tín chỉ (30 môn học), 40 giờ hoạt động phục vụ cộng đồng, và hoàn thành kỳ thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ theo tiêu chuẩn bang Ontario.

– Bằng OSSD được công nhận trên toàn cầu, phù hợp cho học sinh có nhu cầu du học sau khi tốt nghiệp THPT.

tai-lieu-4

4.Thông tin học sinh Ontario (OSR):

– Bản lưu trữ thông tin học sinh Ontario được tạo ngay khi học sinh đăng ký tham gia chương trình học VHS. Bản lưu trữ này bao gồm các hồ sơ chính thức của học sinh. Học sinh tham gia chương trình THPT Virtual cần có sẵn một bản lưu trữ thông tin này, trong trường hợp không có, vui lòng liên hệ VHS để tạo bản lưu trữ thông tin học sinh.

tai-lieu-5

 

2019-06-25T13:39:22+00:00